top of page

Twoi Adwokaci w Hiszpanii 

EWA IRMINA KALUZYNSKA

Founder and Managing Partner

 

 • Prawnik zrzeszona w Izbie Adwokackiej w Walencji, magister prawa na Uniwersytecie w Walencji (tytuł zawodowy magistra prawa uzyskany w 2011 roku).

 • Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Walencji ora magister Antropologii Socjalno Kulturalnej  (październik 2001 - luty 2005) na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odra, Niemcy. Specjalizacja: Nauki społeczne i historia oraz język niemiecki. 

 • Laureatka Nagrody Nadzwyczajnej KULTURWISSENSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 2005.

 • Od października 2008 roku uczestniczyła w Międzywydziałowym Programie Studiów Doktoranckich “Walka o prawa” na Uniwersytecie w Walencji,

 • Stypendium na Wydziale Nauk Politycznych i Społecznych Prywatnego Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie.

 • Studia prawnicze na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy) oraz Collegium Pollonicum w Słubicach. 

 

Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów przed sądami państwowymi zwłaszcza w stosunkach dotyczących międzynarodowego i krajowego obrotu gospodarczego o znacznej wartości, szczególnie w zakresie:

 • wykonywania inwestycji budowlanych, przemysłowych, drogowych i deweloperskich,

 • korzystania i odzyskiwania nieruchomości,

 • stosunków korporacyjnych w spółkach,

 • doradza spółkom prawa handlowego w bieżącej działalności gospodarczej, w procesach ich zakładania, przekształcania oraz likwidacji,

 • doradza w sprawach obrotu i zarządzaniu nieruchomościami,

 • sprawach gospodarczych, sprawach cywilnych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych, w tym w obrocie międzynarodowym,

 • przewozu towarów i międzynarodowego obrotu handlowego,

 • sprawach windykacyjnych i sukcesyjnych.

Języki: polski, hiszpański, niemiecki, angielski, rosyjski.

Pracuje z Biura w Walencji (Valencia), Hiszpania.

Foto Ewa despacho.jpg
Foto Ramon Sentis.jpg

RAMÓN SENTÍS DURÁN

Adwokat Senior 

Of counsel

 • Adwokat hiszpańki z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem

 • Absolwent prawa oraz studiów w dziedzinie nauk politycznych i humanistycznych Uniwersytetu w Walencji

 • Języki: hiszpański (ojczysty), valenciano (ojczysty), angielski. zrzeszony w Izbie Adwokackiej w Walencji,

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym, w międzynarodowej obsłudze spółek, w prawie międzynarodowym prywatnym oraz w prawie publicznym i Unii Europejskiej.  Występuje przed sądami arbitrażowymi. Posiada na swoim koncie wiele artykułów publicystycznych, wystapień na konferencjach sektorialnych 

Pracuje z Biura w Walencji (Valencia), Hiszpania.


 

IVAN LÓPEZ MORANO

Legal Partner

 • Prawnik zrzeszony w Izbie Adwokackiej w Walencji,

 • Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Walencji,

 • Uzyskał tytuł magistra w dziedzinie Mediacji i Rozwiązywania Konfliktów,

 

Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i prawie pracy.
 

Języki: hiszpański (ojczysty), valenciano (ojczysty), angielski (biegły).

 

Pracuje z Biura w miejscowości Denia ( Costa Blanca), Hiszpania.
 

Foto Iván despacho.jpg

KILIAN TOMÁS ESPINOSA

Legal Partner

 

 • Adwokat hiszpański, absolwent Uniwersytetu CEU San Pablo w Alicante,

 • jezyki: hiszpanski (ojczysty), angielski (środniozaawansowany)

 Specjalizuje się w prawie sportowym i prawie karnym.

Er arbeitet mit dem Büro in Dolores (Orihuela Costa), Spanien.

Foto Kilian_edited.jpg

KLARA RODRIGUEZ 

Accountant and Tax Consultant

Języki: niemiecki (ojczysty), hiszpański (biegły), angielski (biegły), francuski (biegły), portugalski (podstawowy).

 

Specjalizuje się w audycie, księgowości, sporządzaniu miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych, analizie podatkowej, prowadzeniu ksiąg rachunkowych, udzielaniu kredytów hipotecznych i finansowaniu kapitału obrotowego w bankach.

Pracuje z Biura w miejscowości Denia ( Costa Blanca), Hiszpania. 

Klara Rodriguez.jpg
bottom of page