top of page

Zespół Karnistów w Kancelarii POLSKI ADWOKAT tworzą wybitni Adwokaci, którzy współpracują z Kancelarią zarówno na terytorium Hiszpanii, Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji jak i innych krajów europejskich. Nasi specjaliści znani są ze swej skuteczności.

 

 
Świadczymy usługi w zakresie prawa karnego.
 

Czym jest ekstradycja?

Ekstradycja (łac. ex 'od, z czego' i traditio 'wręczanie; nauczanie; podanie' z trans- 'za, poza, z tamtej strony' dare 'dawać') – wydanie przez państwo władzom innego państwa osoby przebywającej na terytorium państwa wydającego, dokonywane w sytuacji, gdy osoba ta podejrzana jest o popełnienie na terytorium państwa zwracającego się z wnioskiem o ekstradycję czynu przestępczego lub w celu odbycia kary. Ekstradycja dokonywana jest na podstawie umowy międzynarodowej, o ile państwo zwracające się z wnioskiem o ekstradycję zapewnia wzajemność. Większość krajów nie dopuszcza ekstradycji własnych obywateli bądź osób, które uzyskały na ich terytorium prawo azylu.

 

Z wnioskiem o ekstradycję może wystąpić państwo, jeżeli przestępstwo zostało dokonane na jego terytorium, lub jeżeli popełnione przestępstwo rozciąga swoje skutki na jego terytorium.

 

Z analizy umów międzynarodowych i ustawodawstwa wewnętrznego państw, odczytać można trzy najważniejsze zasady ekstradycyjne, przyjęte niemal powszechnie. Brzmią one następująco:

 

1. Podstawę ekstradycji stanowić może tylko czyn zagrożony karą w obu państwach (tzw. zasada podwójnej karalności).

2. Osobę wydaną można ścigać wyłącznie za przestępstwa, które były podstawą wydania, jak również wykonywać wobec niej tylko taką karę, do wykonania której została wydana (tzw. zasada specjalności).

3. Nie podlegają wydaniu osoby, które w państwie pobytu korzystają z prawa azylu.

Procedura ekstradycyjna regulowana jest w drodze umownej. Najczęściej wniosek ekstradycyjny przesyłany jest w drodze dyplomatycznej, choć coraz częściej spotykane jest przesyłanie wniosku bezpośrednio pomiędzy ministerstwami sprawiedliwości lub prokuraturami generalnymi. Do wniosku powinna zostać dołączona dokumentacja wraz z uzasadnieniem, samo zaś przestępstwo na podstawie którego ekstradycja ma zostać dokonana, powinno mieścić się w ramach klauzuli ogólnej bądź szczegółowego wyliczenia zawartego w umowie. Ostatnią czynnością ekstradycyjną jest przekazanie podejrzanego przez władze policyjne.

EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA

Czy osoby poszukiwane europejskim nakazem aresztowania muszą być deportowane do Polski?

Jak sprawdzić, czy figurujesz na liście poszukiwanych europejskim Nakazem Poszukiwania?

Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) to uproszczona forma ekstradycji istniejąca pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, umożliwiająca aresztowanie osoby podejrzanej lub oskarżonej o popełnienie przestępstwa albo już skazanej i wydanie jej do kraju, w którym zostanie postawiona przed sądem lub przekazana do wykonania wcześniej orzeczonej kary.

Dane o osobach poszukiwanych europejskim nakazem aresztowania znajdują się w wewnętrznych systemach informatycznych organów ścigania.

Aby ustalić, czy jesteś poszukiwany ENA możesz przeszukać internet. Informacji mogą dostaczyć takie strony internetowe jak: www.poszukiwani.policja.pl lub www.interpol.int. Niestety w Hiszpanii takiego portalu nie ma.

 

Jeżeli na tych stronach nie znajdziesz swojego nazwiska wcale nie oznacza to, że Twoje dane nie figurują w żadnym z rejestrów. Wówczas należy podejść do sprawy w inny sposób. Jeżeli wiesz, który sąd, bądź która prokuratura zajmuje się Twoją sprawą, najprościej jest zlecić adwokatowi przejrzenie akt. Nasi Klienci otrzymują wówczas mailem fotokopię postanowienia o wydaniu europejskiego nakazu aresztowania, a gdy zachodzi potrzeba, również fotokopie innych dostępnych dokumentów znajdujących się w aktach. Wówczas otrzymujesz informację nie tylko o tym, czy jesteś poszukiwany ENA ale również, jak sformułowany jest zarzut (opis czynu) i jaka jest kwalifikacja prawna czynu.

Czasami jednak bywa tak, że ktoś przed wyjazdem z Polski miał burzliwą przeszłość i nie wie kto go poszukuje oraz w jakiej sprawie. Wówczas adwokat w jego imieniu może wystąpić do Krajowego Rejestru Karnego o wydanie stosownego zaświadczenia. W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzone są informacje nie tylko o wyrokach skazujących, ale również o tym, czy dana osoba poszukiwana jest listem gończym. Nasi Klienci zawsze otrzymują mailem skan odpwowiedniego zaświadczenia wydanego przez sąd.

Jeżeli nie jesteś poszukiwany listem gończym, nie będziesz również poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Jeżeli natomiast wydano za Tobą list gończy, wówczas z zaświadczenia wydanego przez Krajowy Rejestr Karny będzie wnikało kto Cię poszukuje i jaka jest sygnatura akt Twojej sprawy. Wówczas z łatwością adwokat na podstawie akt ustalimy, czy oprócz listu gończego wydano za Tobą europejski nakaz aresztowania.

Czy Europejski Nakaz Aresztowania jest skuteczny?

Z danych statystycznych za lata 2005–2013 wynika, że Polska wystosowała 31 tysięcy ENA, co stanowi 31% ogółu wszystkich nakazów wydanych w tym czasie w całej Europie. W tym samym czasie Niemcy wydali niecałe 15 tysięcy, a Francja 10 tysięcy.

 

Dane wskazują na wyjątkowo niską skuteczność ENA wydanych przez Polskę. Z 31 tysięcy nakazów, skutecznych okazało się zaledwie ok 7 tysięcy. Jest to zasługa nie tylko tego, że osoby poszukiwane skutecznie się ukrywają, ale również i tego, że sądy zagraniczne w wielu przypadkach odmawiają realizacji ENA wydanych przez polskie sądy. W wielu przypadkach skutecznie działający adwokat jest również w stanie doprowadzić do uchylenia w Polsce europejskiego nakazu aresztowania przed przekazaniem poszukiwanego do kraju. Statystyki pokazują, że jest o co walczyć, zarówno przed sądem w Polsce jak i za granicą, a szanse na wygraną są większe niż to się większości wydaje.

Co to jest list gończy?

List gończy to urzędowe ogłoszenie zamieszczane w gazetach lub (rzadziej) rozklejane w formie plakatów, pokazywane w telewizji w porach największej oglądalności, ogłaszane czasem też przez radio, a także dostarczane do jednostek policji, straży granicznej itp. Jest ono informacją o poszukiwaniu osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub osób zbiegłych samowolnie z aresztu lub więzienia oraz tych którzy nie stawili się na odbycie kary pozbawienia wolności po uprawomocnieniu się wyroku skazującego lub nie powrócili do więzienia po upływie przepustki lub przerwy w odbyciu kary pozbawienia wolności, celem przymusowego doprowadzenia do zakładu karnego. Najczęściej jest to rodzaj publicznego ogłoszenia przez prokuratora, że wydał nakaz aresztowania podejrzanego. W liście gończym zazwyczaj zamieszcza się wizerunek poszukiwanego (jego zdjęcie lub rysunek, czasem tylko portret pamięciowy), rysopis i inne dane personalne, o ile są znane, a także rodzaj przestępstwa, o które jest podejrzany.

 

W liście gończym znajduje się także pouczenie, gdzie należy zgłaszać fakt dostrzeżenia poszukiwanego lub osoby do niego podobnej. Zwykle znajduje się także ostrzeżenie o karze grożącej za ewentualne udzielanie pomocy takiej osobie oraz za jej ukrywanie. Jeśli należy się liczyć z możliwością posiadania przez poszukiwanego broni, to informacja o tym także trafia do listu gończego. W przypadku poszukiwania szczególnie niebezpiecznych przestępców list gończy powiadamia także o ewentualnej nagrodzie przysługującej tym, którzy przyczynią się do schwytania poszukiwanego.

 

Jeśli poszukiwany może próbować schronić się poza granicami kraju, to po spełnieniu pewnych warunków formalnych można rozesłać za nim międzynarodowy list gończy, tj. wydać międzynarodowy nakaz aresztowania.

Europejski Podręcznik:

 

JAK WYSTAWIAĆ EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA

 

Specjaliści prawa karnego

do Waszej dyspozycji w języku polskim i hiszpańskim

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas w celu uzyskania szczegółowych informacji

Kontakt

Tel.:+34 963 117 935 +34 600 813 049

E-mail: polskiadvokat@gmail.com

Skype: polskiadvokat

Hiszpania: 

  • Walencja/Valencia (46 022)

Calle Serpis 36 bajo 2 D

  • Denia (03 700) - Alicante

Calle Ramón y Cajal 5, entresuelo

  • Ibiza (07 800) - Baleares

Carrer de Bartomeu Vicent Ramón, 10

  • Dolores (03 150) - Alicante

C/ Elche, 4 

 

 

Odwiedź nasze blogi prawne:

 

Twoja wiadomośc została wysłana !

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon

Map

© 2021 Todos los derechos reservados.

bottom of page