top of page

Usługi księgowe dla firm i osób fizycznych

Jedną z naszych specjalizacji jest kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych i firm w zakresie księgowości oraz szeroko pojętego consultingu. 

W ramach świadczonych przez zespół wyspecjalizowanych księgowych oferujemy: 

  • aktywny udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych według określonych standardów,

  • dekretowanie i księgowanie dokumentów,

  • księgowanie i wyliczenia rezerw, wycen walutowych, podatku odroczonego, rozliczeń międzyokresowych kosztów itp.,

  • prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej,

  • przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych,

  • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP),

  • przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych,

  • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami.

 

 

bottom of page